Året 2024 för hickorygolfarna startade i fint solsken på Flommen. Klubborna plockades fram för en runda bogeygolf. Grattis Magnus!

  1. Magnus Elmér
  2. Christoffer Ekelund
  3. Truls Anestam