När är det olämpligt för spel på ordinarie green under vintertid ?

Vid bedömning om spel på ordinarie greener är nedanstående förhållande helt avgörande. När det under vintern växlar mellan minusgrader till plusgrader och när greenerna är speldugliga ett par timmar under eftermiddagen för att sedan stängas igen dagen efter, kommer vi tillsvidare att låta greenerna vara stängda. På fredagar tar vi beslut om greener skall vara öppna under helgen. Vi tittar på väderprognosen och fredagens greenstatus och utifrån detta underlag tar vi beslut inför helgen. Nytt beslut tas på måndagen efter helgen.

Styrelsen ställer sig helt bakom detta för banans bästa.

1) Vid Rimfrost: Greengräset är vitt av iskristaller. Vid spel på greenen orsakas sprängning i gräsplantans cellvävnad. Uppstår vit/gula spår efter man gått på ytan. Återhämtningen tar lång tid in på våren och i värsta fall dör gräset och lämnar luckor i gräsbeståndet.

2) Vid Frost/Tjäle: Markprofilen är frusen från någon cm till flera cm men gräsytan är grön och torr. Vid spel blir det mekanisk slitage på gräsplantorna av fotavtrycken, framförallt runt hålet på ett par kvadratmeter. Samtliga bollnedslag krossar gräsplantorna. Återhämtningen tar lång tid in på våren och samtliga nedslagsmärke orsakar att gräsplantorna dör och lämnar luckor i gräsbeståndet. Det går inte heller att flytta hålet eller laga nedslagsmärken.

3) Vid Tjällossning: Vid mildväder och marken börjar tina upp, blir greenytan våt och instabil. Vattnet i markprofilen sjunker långsamt undan och det tar tid innan ytan sätter sig. Vid spel blir ytan komprimerad och följden blir att vatten och luft får svårare att passera ner i markprofilen. I värsta fall vid långvarig trafik kan ytan bli så tät att luftutväxlingen inte fungerar vilket leder till koldioxidförgiftning och gräsplantorna dör.

4) Vid Vattenmättad markprofil: Förhållande och konsekvenser blir detsamma som under punkt 3.

Sammanfattning:
Om vi inte beaktar ovanstående förhållande försämras greengräsets motståndskraft. Gräset blir mer känsligt för yttre påfrestningar såsom kyla, vind, is, nederbörd och svampsjukdomar. Följden kan bli att greenkvalitén blir avsevärt försämrad till säsongsstarten. I dagsläget har vi ett mycket begränsat utbud av godkända växtskyddsmedel men inget medel som fungerar effektivt vid låga temperaturer.