På höger sida framför den vita muren så har vi anlagt en äng. Vi har sått in fröer som är anpassade för det som kallas Salt eller Torr äng. Det är en blandning av olika sorters torktåliga gräs och blommande örter. Vi får ha lite tålamod för vi ser inte ett omedelbart resultat, det kan ta ett eller två år innan alla växter har etablerat sig.

Det vi har gjort i höst är att vi har skalat av de få partierna där det växte gräsmattegräs och därefter har vi ruggat upp ytan innan vi dressade med sand och sådde fröerna.

På vissa ställen har redan vilda växter etablerat sig, där växer t ex samma sorts Trift (Armeria maritima) som växer överallt på naturområdena på golfbanan.

Tack till Volontärerna som har varit med i projektet!

Med vänlig hälsning,
Annette Wilhelmsson