Tävlingsformer

Poängbogey

Poängbogey bygger på tanken att en scratchspelare som gör par på varje hål skall ta 36 poäng, dvs två poäng per hål. När poängbogey spelas med handicap får spelaren placera ut sin handicap på hålen i svårighetsgrad enligt scorekortet. En spelare med handicap 11 får ett extra slag på hålen med hcp 1-11.
Han fyller i bruttoscoren på kortet och efter att ha dragit av slagen räknar han två poäng för varje hål som avslutats med par, tre poäng för en birdie, fyra poäng för en eagle. Den spelare som har flest poäng sammanlagt på alla 18 hålen vinner.

Slagtävling

Här måste man räkna varje slag och alltid håla ut. Sedan lägger spelaren samman sin score för varje hål och får en bruttoscore. Detta anses vara den tävlingsform som bäst visar en spelares förmåga.

Slaggolf

Slaggolftävling är en typ av slagspelstävling. Slaggolf täcks inte av golfreglerna men reglerna för slagspel gäller såvida de inte strider mot nedanstående specialregler. Räkningen i slaggolf sker i antal slag, där antalet slag per hål är maximerat. Alla tävlare får, oberoende av spelhandicap, spela maximalt fem slag över par på varje hål oavsett hålets index. Har tävlaren inte hålat ut efter dessa slag bör bollen plockas upp och scoren noteras till par + 5 slag. Markören är endast skyldig att ange bruttoantalet slag på de hål där tävlarens score är par + 4 slag eller lägre.

Matchspel

Kamp mellan två spelare eller två sidor när varje hål avgörs för sig. Den som vunnit flest hål är slutsegrare. Rundan avbryts ofta när förloraren inte längre möjlighet att hämta tillbaka underläget, t ex 3 ner med 2 hål kvar att spela.

Foursome

Här spelar fyra golfare tillsammans parvis. Man använder en boll per sida och sidan slår vartannat slag på bollen. En sida utses att slå ut på första hålet och slår sedan ut på varje udda hål, den andra tar de jämna. Man kan sedan spela match eller slagtävling.
Reducerat handicap: lika med spelarnas genomsnittliga SHCP. Vid poängbogey avrundas till närmast högre heltal, vid slagtävling räknas med decimal.

Greensome

Ett lag består av två spelare. Bägge spelarna slår ut på varje hål. Därefter väljs den boll man bedömer bäst för fortsatt spel. Man slår hela tiden vartannat slag.
Reducerat handicap: summan av 60% av SHCP från spelaren med lägre hcp och 40% av SHCP från spelaren med den högre hcp. Vid poängbogey avrundas till närmast heltal, vid slagtävling räknas med decimal.

Irish Greensome

Ett lag består av två spelare. Bägge spelarna slår ut på varje hål. På 4-par- och 5-par-hålen byter man boll och slår ett slag på medspelarens boll, därefter väljs den boll man bedömer bäst för fortsatt spel och slår vartannat slag tills bollen hålats ut. På 3-par-hålen väljer man boll direkt efter utslaget.
Reducerat handicap: se Greensome.

Scramble

Det är en lagtävling, vanligen med fyra deltagare. Samtliga spelare slår ut från första tee. Lagledaren väljer sedan det bästa utslaget och alla spelare lägger sin boll på detta ställe (inom ett scorekorts avstånd). Sedan slår alla ett slag därifrån. Lagledaren väljer åter bästa andraslag. Alla lägger sina bollar där och fortsätter till någon hålat ut.

Fyrboll

Två spelare på en sida räknar sin bästa boll mot två motspelares bästa boll.
Reducerat handicap: vardera spelare får tillgodoräkna sig 90% av sin SHCP, därefter sker avrundning till närmaste heltal.

Köpenhamnare

Köpenhamnare är en tävlingsform mellan tre tävlare och spelas enligt slagspelsreglerna. Tävlarna delar 6 poäng per hål på följande sätt: Det bästa resultatet på ett hål ger 4 poäng, det näst bästa 2 och det sämsta 0 poäng. Om en tävlare ensam är bäst och de andra lika, fördelas poängen 4-1-1. Om två är bäst och den tredje sämst fördelas poängen 3-3-0. Då alla tre är lika fördelas poängen 2-2-2.

Bogeytävling

Varje tävlare spelar mot banans par (”motspelaren”) såsom i match. Alla tävlare spelar lika många hål, även om matchen ”avgjorts” innan sista hålet spelas. Bogeytävling kan spelas med eller utan handicap. Tävlaren erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap. Halva slag höjs till närmaste heltal (t.ex. foursome). Spelhandicap fördelas enligt index på hålen i stigande följd. För ett resultat (netto vid handicaptävlingar) som är lika med hålets par, får tävlaren ”0”. För resultat bättre än par, får tävlaren ”+” och för resultat sämre än par får tävlaren ”–”. Den som har flest ”+”- resultat mer än ”–”-resultat vinner tävlingen. (Man kan vinna på minst minus om ingen har plus.)