Lokala regler Flommens golfklubb

Lokala regler och tävlingsvillkor för Flommens Golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan innanför entrén och på klubbens hemsida (flommensgk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
1. Banans gräns utgörs av vita pinnar.

2. Pliktområden (Regel 17)
1. Alla vattendrag på Flommens GK är att betrakta som röda pliktområden, vilka kan vara markerade med röda markeringar. Saknas markeringar går gränsen där marken först bryter av mot vattnet.
Röda pliktområden som bara är definierat på en sida är oändliga.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16)
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
3. Torrsprickor efter luftning på finklippt del av spelfältet är att betrakta som mark under arbete.
4. Område i bunker där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under
arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1.
6. Boll, som under häckningstid hamnar nära intill ett fågelbo och där boet riskerar att påverkas av spelarens
sving eller stans, skall lyftas och droppas enligt regel 16.1. Vid tillfällen då spelaren blir anfallen av
försvarande fågel, får bollen lyftas och droppas vid närmaste punkt där faran upphör. Om bollen vid
olägenheten ligger i ett pliktområde, skall den droppas i pliktområdet.

4. Oflyttbara tillverkade föremål (Regel 16)
1. Plastarmerade ytor och belagda vägar är att betrakta som oflyttbara tillverkade föremål.
2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara
tillverkade föremål, har samma status som det tillverkade föremålet.