Länk till anmälan via golf.se:
https://mingolf.golf.se/Competition/3846467