Medlemskommittén

Medlemskommitens syfte är att verka för att medlemmar trivs på Flommen. Vi vill också försöka hitta aktiviteter som gör att nya medlemmar känner sig hemma i klubben och vi ska också verka för att klubben får nya medlemmar.

Ledamöter 2024

Vakant, Ordförande

Christina Günther

Lars-Holger Nilsson

Monica Perdius

Cilla Wändel

Fadderverksamhet

Vi har en fadderverksamhet för alla nybörjare. Detta är ett trevligt sätt att lära känna klubben, banan och andra medlemmar i ett lite lugnare tempo. En uppdaterad lista med faddrar kommer inom snar tid.

Spontangolf 2023

Vi vill tacka alla medlemmar som under säsongen 2023 deltagit i måndags-spontangolfen på sena eftermiddagar.
Uppdatering inför kommande golfsäsong kommer att ske inom snar tid.