Marknadskommittén

Marknadskommittén arbetar, som alla andra kommittéer, helt och hållet ideellt, med syfte att skapa en långsiktig, stabil ekonomi, genom en attraktiv bana och en öppen och trevlig klubbatmosfär. Givetvis till gagn för såväl medlemmar som gäster.

Marknadskommittén 2023

Richard Happach, Ordförande

Peter Axelsson

Karin Forsvall