Bankommittén

Bankommittén jobbar med visioner och projekt för att ta Flommen framåt. Vår Course Manager ansvarar tillsammans med Klubbchefen för driften.

Ledamöter 2023

Peter Aurell (ordf)

Staffan Antin

Stephan Hylén (CM)

Fredrik Thiis (KC)