Flommen 80 år, 1935-2015, Krönika

Den 18 januari 2015 jubilerar Flommens Golfklubb. Exakt 80 år har då förflutit sedan 18 unga män samlades i Falsterbos skola och bildade en golfklubb under namnet Falsterbo Golfsällskap.

Genom att studera klubbens medlemsmatriklar och offentlig statistik kan man få fram rätt spännande fakta om dessa 80 år. Om både klubben och det lokala samhället. Om både medlemsutveckling och flyttströmmar mellan Näset och övriga världen.

Så häng med på en snabbresa från då till nu med några stopp på vägen!

1935

Vår klubb bildades den 18 januari 1935 av 18 unga golfentusiaster från Falsterbo. De hade blivit bitna när de gått caddie på Falsterbo Golfklubb för att tjäna pengar. Alla var de ”hemmabor”. I den nybildade klubbens första stadgar föreskrevs till och med att inträde endast kunde fås ”av inom Falsterbo församling mantalsskrivna personer”. Fler drogs snabbt till spelet på den lilla niohålsbanan vid Flommen. Vid årets slut hade klubben totalt 34 medlemmar, alla boende i Falsterbo.

”Skanör med Falsterbo” var vid denna tid en oansenlig småstad med 1100 invånare som huvudsakligen livnärde sig på jordbruk, fiske, hantverk och sjöfart. Befolkningen hade stadigt minskat sedan sekelskiftet och Falsterbo var den mindre av tvillingstäderna med omkring 400 invånare. Men på somrarna levde Falsterbo upp. Då flockades dåtidens crème de la crème på fashionabla Falsterbohus och sommarvillorna och badstränderna fylldes av semestrande storstadsbor.

1947

Under krigsåren 1939-1945 gick klubbens verksamhet på lågvarv även om en utvidgad bana kunde tas i bruk 1941. Många medlemmar var inkallade och det var svårt att få tag på golfbollar, men direkt efter kriget kom klubblivet snabbt igång. 1946 blev klubben medlem i Golfförbundet och tog sig namnet Flommens Golfklubb. Kravet att vara bosatt i Falsterbo hade slopats men stommen utgjordes ändå av falsterboiter.

Matrikeln från 1947 visar att medlemsantalet hade tredubblats sedan 1935. Av klubbens 98 medlemmar var 51 bosatta i Falsterbo, 21 i Malmö, tolv i Skanör och fjorton på andra orter. Tre av 1947 års medlemmar är medlemmar än idag: Stig Kristersson, Åke Bergkvist och Benny Kristoffersson. 1947 invigdes ännu en ny, längre niohålsbana. Befolkningen i Skanör-Falsterbo fortsatte att minska och var nu nere i 1050 invånare.

1960

På 1950-talet rådde nästan stiltje i Skanör-Falsterbo. Många hemmabor flyttade till Malmö där jobben fanns. Husbyggandet stod länge stilla på Näset på grund av avsaknaden av kommunalt vatten och avlopp. 1958 var folkmängden nere i 875 personer. Skanör med Falsterbo var då Sveriges minsta stad (näst minst var Marstrand med 1250 invånare). Sedan 1935 hade invånarantalet minskat med tjugo procent samtidigt som Malmös befolkning hade vuxit från 135 000 till 230 000.

Men på Flommens Golfklubb rådde aktivitet. Antalet medlemmar hade fyrdubblats sedan 1947. Matrikeln från 1960 upptar 399 namn, varav 143 juniorer, och speglar väldigt tydligt de förändringar som skett på 1950-talet. Nu bodde hela 51 procent av medlemmarna i Malmö och endast 21 procent i Falsterbo. Tio procent bodde i Skanör och arton procent på andra orter. Falsterbos dominans var bruten. Men pendeln skulle åter svänga…

1975

På 1960-talet och 70-talet skedde en kraftig expansion på Falsterbonäset. Moderna villaområden byggdes i både Skanör och Falsterbo. Många unga familjer flyttade hit och bosatte sig permanent. Mellan 1960 och 1972 fyrdubblades befolkningen till 3 899 personer. Många blev pendlare till Malmö. 1971 försvann ”stad” som juridiskt begrepp och Skanör-Falsterbo kommun blev den nya benämningen.

Vid kommunreformen 1974 slogs Skanör-Falsterbo och Vellinge kommuner samman i en ny större kommun. Märkligt nog fick den inte sitt namn efter de båda medeltida städerna som 1754 förenats som en stad med en gemensam borgmästare. Vellinge hade varit municipalsamhälle sedan 1908. Ett lite historielöst beslut, kan man tycka.

Flommens Golfklubbs medlemsmatrikel från 1975 upptar 758 namn, nästan en fördubbling sedan 1960. Malmöbornas andel hade nu halverats, till 26 procent. Istället hade Skanör tagit täten; 32 procent av medlemmarna bodde där medan 26 procent bodde i Falsterbo, fem procent i övriga delar av kommunen och elva procent på andra orter. Sedan 1966 spelade vi på den nya 18-hålsbanan med i stort sett samma sträckning som idag.

1990

Skanör-Falsterbo fortsatte att växa. 1990 uppgick den permanenta befolkningen till 6 833 personer. Även golfintresset ökade kraftigt, både i Sverige och på Näset. Det fanns en mycket lång kölista på personer som ville bli medlemmar i vår klubb.

Flommens Golfklubbs matrikel 1990 upptar 1 106 medlemmar och de närboende dominerade nu mycket kraftigt. 82 procent var bosatta i Vellinge kommun (40 % i Skanör, 37 % i Falsterbo och 5 % i övriga kommundelar). I många familjer som flyttat ner på 1960- och 1970- talet hade golfintresset förts vidare till barnen och familjeförtur gällde i klubben. Bara tolv procent av medlemmarna bodde nu i Malmö och sex procent på andra orter.

2006

Den svenska golfboomen kulminerade 2005. Då var 555 000 personer registrerade som medlemmar i en svensk golfklubb. Året därpå inleddes ett mångårigt tapp. Även befolkningsökningen i Skanör-Falsterbo stannade upp, åtminstone tillfälligt. Efter att runt millennieskiftet varit uppe i över 7 000 hade antalet invånare fallit till 6 861 år 2005. Många ur de stora ungdomskullarna som vuxit upp i Skanör-Falsterbo hade lämnat sina föräldrahem och flyttat till andra orter i Sverige och utomlands, för studier och arbete.

Flommens Golfklubbs matrikel 2006 upptar hela 1 476 namn, men listan inkluderar alla medlemskategorier. Långt ifrån alla var aktiva golfspelare. Enligt adresserna bodde nu 75 procent av medlemmarna i kommunen (40 % i Skanör, 27 % i Falsterbo, och 8 % i övriga kommundelar) medan tretton procent bodde i Malmö och tolv procent på andra orter. Störst var alltså ökningen för ”andra orter”.

2015

På senare år har antalet invånare i Skanör-Falsterbo börjat öka igen, om än ganska blygsamt. 2012 var vi 6 998 personer så idag lär siffran åter ligga på över 7 000. En del nybebyggelse har ju kommit igång.

Den senaste (sista?) klubbmatrikeln i pappersformat för Flommens Golfklubb kom ut 2006 men numera finns alltid en aktuell förteckning tillgänglig på klubbens hemsida. Just nu upptar den hela 1 695 namn. Men siffran ger inte en sann bild av det aktiva golfintresset på klubben. Många är medlemmar med begränsad spelrätt. Men den stora bruttoskaran har just nu följande fördelning: 73 procent är bosatta i kommunen (36 % i Skanör, 25 % i Falsterbo och 12 % i övriga kommundelar – Höllviken!) medan ”bara” nio procent bor i Malmö och hela 18 procent på andra orter.

Flommens Golfklubb fyller 80 år den 18 januari. Vi är därmed en av Sveriges äldsta golfklubbar. Dessutom anses banan vara en av Sveriges bästa: rankad nr 28 bland landets cirka 500 golfbanor i Golf Digest’s rikstäckande ranking i december 2014 (en klättring från plats 34 ett år tidigare).

Flommens Golfklubb – en anrik klubb med en utsökt bana.

Grattis, Flommens Golfklubb!

/Georg Kittel