Falsterbonäset januari 1935 av Georg Kittel

Kära Flommen,

På 1930-talet var det månadstidningen Curling, Lawn Tennis och Golf man läste om man ville hålla sig à jour med vad som hände i Golfsverige. I januarinumret 1935 handlade tidskriftens huvudartikel om Falsterbo GK och som illustration hade man bifogade flygfoto över Falsterbonäset. Ett intressant sammanträffande då det råkade vara i just det ögonblicket, i januari 1935, som vår klubb bildades. Självfallet nämns ingenting om vår golfklubb i reportaget. Vår klubb, som då hette Falsterbo Golfsällskap, gick under golfradarn i många år och blev inte en del av det officiella Golfsverige förrän 1946 då vi gick med i Svenska Golfförbundet under namnet Flommens Golfklubb.

Men det är intressant att studera bilden. Så här såg Falsterbo och i fjärran Skanör ut 1935, tydligt åtskilda från varandra, och båda avsevärt mycket mindre än idag. Man kan tydligt se fyren, Falsterbos 18-hålsbana men också området där vår första lilla 9-hålsbana lades ut 1935 (”mellan sopebroarna”) och ligger än idag. Borta i Skanör, norr om Hamnvägen, låg det också en golfbana på 1930-talet, Skanörs GK. Hela Flommen verkar vara ett helt öppet vatten, inte en vassruska så långt ögat kan se. Järnvägen syns som ett rakt vitt streck från Skanör till Falsterbo och gör en liten böj i höjd med där vårt klubbhus ligger idag. En bit längre åt höger ser man stationshuset i Falsterbo, en vit byggnad, och ytterligare en bit längre åt höger anar man Falsterbohus. I fjärran sticker Skanörs hamn ut som en spjutspets ut i Öresund. Men det är svårt att upptäcka några badhytter längs de båda stränderna. Måkläppen ser ut en liten vit tärna i skyn!

Redan i september 1935 spelades vårt första KM, vinnare Karl-Johan Montén. Sedan dess har KM spelats varje år utan avbrott. En obruten kedja som i år blir 88 år lång. Ytterst få klubbar i vårt land kan matcha den sviten, inte ens Falsterbo GK.

Hälsningar,
Georg Kittel