Vår historia

En kulen vinterdag

Det började en kulen vinterdag, i januari 1935. Några Falsterbo-ungdomar samlades i Falsterbo skola för att bilda en golfklubb.

Intresset för golf var redan stort. Det fanns ju en golfklubb på orten – anrika Falsterbo Golfklubb, grundad 1909 där ungdomarna gick caddies åt sommargästerna. De följde också nyfiket golfinstruktören William Hesters lektioner med medlemmarna. Ibland ordnades även caddietävlingar på Falsterbo GK då ungdomarna fick låna klubbor av sina ”arbetsgivare”. Så golfspelets grunder hade man hämtat in.

Nu ville pågarna och töserna själva spela golf. På praktiskt taget varje öppet fält i Falsterbo kunde man se ungdomar med ”golfklubbor” i händerna. Både klubbor och bollar var ofta hemmagjorda, men så småningom blev det nödvändigt att upplåta ett område speciellt för golfspel.

Den nybildade klubben

När den nybildade klubben därför anhöll om tillstånd att ”idka golfspel å området mellan sopbroarna öster om Flommen” bifölls detta av stadsfullmäktige i Skanör – Falsterbo. På detta lilla område anlades en 9-hålsbana.

Här fanns de bästa naturliga förutsättningar för golfspel, en härlig sviktande turf i de låglänta områdena där gräset hölls kort av betande kor. Området omfattade också sandbankar, gamla sandrevlar med gräsvegetation som tål torka och Grumshöjabackarna, intressanta fornlämningar från Falsterbos första storhetstid under 1200-1300-talen.

Ursprungligen hette klubben Falsterbo Golfsällskap, men när vi ansökte om medlemskap i Svenska Golfförbundet 1946 blev vi tvungna att ändra namn. Risken att förväxlas med Falsterbo Golfklubb ansågs alltför stor. Då tog klubben sitt nuvarande namn – Flommens Golfklubb, Falsterbo.

Namnet Flommen

Namnet kommer från den grunda strandsjö, Flommen som slingrar fram längs våra fairways och greener och som ger banan dess speciella karaktär.

Banan byggdes om i flera etapper, allteftersom mer mark släpptes till. 1966 kunde banan utökas till 18 hål, ritad av de båda medlemmarna Stig Kristersson och Stig Bergendorff.

Golfspelet i vår klubb blev redan från början ett spel för gemene man, en folksport av skotsk typ. Medlemmarna rekryterades ur ortsbefolkningen, till skillnad från våra grannklubbar. Klubben blev efterhand en föregångare för breddningen av golfen i Sverige.

Flommens Golfklubb fyller 85 år
Klubben

Den 18 januari 2020 jubilerar Flommens Golfklubb. Exakt åttiofem år har då förflutit sedan arton unga män samlades i Falsterbos skola (det nuvarande församlingshemmet vid Skoltorget) och bildade en golfklubb under namnet Falsterbo Golfsällskap.

Genom att studera klubbens medlemsmatriklar och offentlig statistik kan man få fram rätt spännande fakta om dessa åttiofem år. Om både klubben och det lokala samhället. Om både medlemsutveckling och flyttströmmar mellan Näset och övriga världen.

Så häng med på en snabbresa från då till nu med några stopp på vägen !

Flertalet klubbmedlemmar samlade framför klubbhuset i början av 1940-talet

1935

Vår klubb bildades den 18 januari 1935 av arton unga golfentusiaster från Falsterbo. De hade blivit bitna när de gått caddie på Falsterbo Golfklubb för att tjäna pengar. Alla var de ”hemmabor”. I den nybildade klubbens första stadgar föreskrevs till och med att inträde endast kunde fås ”av inom Falsterbo församling mantalsskrivna personer”. Fler drogs snabbt till spelet på den lilla niohålsbanan vid Flommen. Vid årets slut hade klubben totalt 34 medlemmar, alla boende i Falsterbo.

”Skanör med Falsterbo” var vid denna tid en oansenlig småstad med 1 100 invånare som huvudsakligen livnärde sig på jordbruk, fiske, hantverk och sjöfart. Befolkningen hade stadigt minskat sedan sekelskiftet och Falsterbo var den mindre av tvillingstäderna med omkring 400 invånare. Men på somrarna levde Falsterbo upp. Då flockades dåtidens crème de la crème på fashionabla Falsterbohus och sommarvillorna och badstränderna fylldes av semestrande storstadsbor.

1947

Under krigsåren 1939-1945 gick klubbens verksamhet på lågvarv även om en utvidgad bana kunde tas i bruk 1941. Många medlemmar var inkallade och det var svårt att få tag på golfbollar, men direkt efter kriget kom klubblivet snabbt igång. 1946 blev klubben medlem i Golfförbundet och tog sig namnet Flommens Golfklubb. Kravet att vara bosatt i Falsterbo hade slopats men stommen utgjordes ändå av falsterboiter.

Matrikeln från 1947 visar att medlemsantalet hade tredubblats sedan 1935. Av klubbens 98 medlemmar var 51 bosatta i Falsterbo, 21 i Malmö, tolv i Skanör och fjorton på andra orter. Tre av 1947 års medlemmar är medlemmar än idag: Stig Kristersson, Åke Bergkvist och Benny Kristoffersson. 1947 invigdes ännu en ny, längre niohålsbana. Befolkningen i Skanör-Falsterbo fortsatte att minska och var nu nere i 1050 invånare.

1960

På 1950-talet rådde nästan stiltje i Skanör-Falsterbo. Många hemmabor flyttade till Malmö där jobben fanns. Husbyggandet stod länge stilla på Näset på grund av avsaknaden av kommunalt vatten och avlopp. 1958 var folkmängden nere i 875 personer. Skanör med Falsterbo var då Sveriges minsta stad (näst minst var Marstrand med 1250 invånare). Sedan 1935 hade invånarantalet minskat med tjugo procent samtidigt som Malmös befolkning hade vuxit från 135 000 till 230 000.

Men på Flommens Golfklubb rådde aktivitet. Antalet medlemmar hade fyrdubblats sedan 1947. Matrikeln från 1960 upptar 399 namn, varav 143 juniorer, och speglar väldigt tydligt de förändringar som skett på 1950-talet. Nu bodde hela 51 procent av medlemmarna i Malmö och endast 21 procent i Falsterbo. Tio procent bodde i Skanör och arton procent på andra orter. Falsterbos dominans var bruten. Men pendeln skulle åter svänga …

1975

På 1960-talet och 70-talet skedde en kraftig expansion på Falsterbonäset. Moderna villaområden byggdes i både Skanör och Falsterbo. Många unga familjer flyttade hit och bosatte sig permanent. Mellan 1960 och 1972 fyrdubblades befolkningen till 3899 personer. Många blev pendlare till Malmö. 1971 försvann ”stad” som juridiskt begrepp och Skanör-Falsterbo kommun blev den nya benämningen.

Vid kommunreformen 1974 slogs Skanör-Falsterbo och Vellinge kommuner samman i en ny större kommun. Märkligt nog fick den inte sitt namn efter de båda medeltida städerna som 1754 förenats som en stad med en gemensam borgmästare. Vellinge hade varit municipalsamhälle sedan 1908. Ett lite historielöst beslut, kan man tycka.

Flommens Golfklubbs medlemsmatrikel från 1975 upptar 758 namn, nästan en fördubbling sedan 1960. Malmöbornas andel hade nu halverats, till 26 procent. Istället hade Skanör tagit täten; 32 procent av medlemmarna bodde där medan 26 procent bodde i Falsterbo, fem procent i övriga delar av kommunen och elva procent på andra orter. Sedan 1966 spelade vi på den nya 18-hålsbanan med i stort sett samma sträckning som idag.

1990

Skanör-Falsterbo fortsatte att växa. 1990 uppgick den permanenta befolkningen till 6 833 personer. Även golfintresset ökade kraftigt, både i Sverige och på Näset. Det fanns en mycket lång kölista på personer som ville bli medlemmar i vår klubb.

Flommens Golfklubbs matrikel 1990 upptar 1 106 medlemmar och de närboende dominerade nu mycket kraftigt. 82 procent var bosatta i Vellinge kommun (40 % i Skanör, 37 % i Falsterbo och 5 % i övriga kommundelar). I många familjer som flyttat ner på 1960- och 1970- talet hade golfintresset förts vidare till barnen och familjeförtur gällde i klubben. Bara tolv procent av medlemmarna bodde nu i Malmö och sex procent på andra orter.

2006

Den svenska golfboomen kulminerade 2005. Då var 555 000 personer registrerade som medlemmar i en svensk golfklubb. Året därpå inleddes ett mångårigt tapp. Även befolkningsökningen i Skanör-Falsterbo stannade upp, åtminstone tillfälligt. Efter att runt millennieskiftet varit uppe i över 7 000 hade antalet invånare fallit till 6 861 år 2005. Många ur de stora ungdomskullarna som vuxit upp i Skanör-Falsterbo hade lämnat sina föräldrahem och flyttat till andra orter i Sverige och utomlands, för studier och arbete.

Flommens Golfklubbs matrikel 2006 upptar hela 1 476 namn, men listan inkluderar alla medlemskategorier. Långt ifrån alla var aktiva golfspelare. Enligt adresserna bodde nu 75 procent av medlemmarna i kommunen (40 % i Skanör, 27 % i Falsterbo, och 8 % i övriga kommundelar) medan tretton procent bodde i Malmö och tolv procent på andra orter. Störst var alltså ökningen för ”andra orter”.

Flommens Golfklubb fyller 85 år den 18 januari. Vi är därmed en av Sveriges tjugo äldsta golfklubbar. Dessutom anses banan vara en av Sveriges bästa: rankad nr 27 bland landets cirka 480 golfbanor i Golf Digest’s rikstäckande ranking 2019.

Flommens Golfklubb – en anrik klubb med en utsökt bana. Grattis, Flommens Golfklubb !

2020

Idag uppgår antalet medlemmar till 1 680 st av Sveriges ca 480 000 golfare. Klubben strävar efter att fasa ut kategorin greenfeemedlammar och har som mål att klubbens medlemsantal bör ligga på 1 450 st, där 1 000 medlemmar har spelrätt 7 dagar hela året.