Klubben har tagit sitt namn efter Flommen som är ett innanvatten med mer eller mindre fast förbindelse med Öresund. Området utgör en väsentlig del av Falsterbonäsets säregna charm med sin vackra natur och sitt unika fågelliv.

Banan är väl inpassad i sjösystemet med spännande konsekvenser för golfspelaren. Den präglas av vatten och vind. Det unika och naturskyddade våtmarksområdet har skapat rikligt med naturliga vattenhinder. Flommen är en sann utmaning för varje golfare – du kan förlora din boll i vattenhinder på samtliga 18 hål.

Varje hål har ett namn med anknytning till banan. Namnen på hålen är framtagna av: Ove Kristersson, Philip Andersson, Stig Kristersson, Stig Bergendorff och Nils-Erik Andersson.

Flommens golfbana har många besökare, några spelar golf, andra bygger bo och bildar familj. Vi ska vara rädda om våra små flygande vänner. Fri dropp gäller i närheten av fåglar och deras bon.

Falsterbo 151113

Med anledning av de synpunkter som inkommit angående den aktuella bollrullen på våra greener, så vill vi här försöka förklara våra tankar och mål med greenskötseln

Vi är nu i början av november, temperaturen börjar så smått komma ner till den gräns där gräset slutar växa. Höstregnen har kommit och med dem även dimma och dis. Vår målsättning är inte längre att producera jämna och snabba sommargreener. Vi försöker däremot att invintra vårt greengräs på bästa möjliga vis, med en målsättning att kunna presentera friska och oskadade greener till våren.

Nästa säsongs förberedelser börjar för oss i slutet på september och hela strategin går ut på att optimera gräsets energilagring och att läka skador innan vintern kommer. För att hjälpa gräset att lagra kolhydrater är höjningen av klipphöjden och minskad klippning viktiga åtgärder som tyvärr bidrar till trögare greener.

Vår målsättning är att ha snabba greener under perioden maj-september med så lite störande moment som möjligt och under oktober-december förbereder vi banan för vintern med olika åtgärder.

Vi är också i full gång med ombyggnad av bunkrar och reparation av slitytor runt våra greener. Ett arbete som tar stor del av vår totala arbetstid. Skulle vi mot bättre vetande ändå välja att arbeta med jämnhet och snabbhet på greenerna så skulle det innebära att vi får avstå från en del av de planerade renoveringsarbetena, ett val vi inte vill göra.

Stephan Hylén
Banchef