Tidbokning gäller 9 -15 alla dagar!

När

18 april 2024 - 28 april 2024    
Hela dagen

Banan är öppen dock är den blöt. Fram till början av maj lägger vi ner en ny bevattningsanläggning, vi garanterar inte 18 hål öppna under den tiden. Se mer info i klubbhuset. Lägesförbättring på den finklippta delen gäller. Ta med sandpåse ut, laga uppslagen torva på fairways och nedslagsmärken på greenerna. Tidbokning mellan 9 – 15 gäller alla dagar. Övriga tider är det bollränna som gäller. Drivingrangen är öppen!