Tidbokning gäller 06:00 -18:00 alla dagar!

När

18 maj 2024 - 4 juni 2024    
Hela dagen

Banan är öppen. Fram till slutet av maj lägger vi ner en ny bevattningsanläggning, vi garanterar inte 18 hål öppna under den tiden. Se mer info i klubbhuset. Lägesförbättring på den finklippta delen gäller. Ta med sandpåse ut, laga uppslagen torva på fairways och nedslagsmärken på greenerna. Tidbokning mellan 6 – 18  gäller alla dagar. Övriga tider är det bollränna. Drivingrangen är öppen!