Endast Vinterslingan är öppen p.g.a. väderlek!

Vi spelar följande hål, 1, 2, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 17 & 18 och spel till vintergreener gäller tillsvidare.

OBLIGATORISKT  – Spel från vintermatta gäller på hela spelfältet.
Matta finns att låna vid entrén i klubbhuset.

Bollränna gäller alla dagar.