Vy västerut från dämmet +35…

Gott Nytt År !

Vi kan glädjande konstatera att det mekaniska dämmet i Slusan hjälpte oss galant när havsnivån i Öresund gick upp till +153 cm över normalt vattenstånd 🙂

Med minsta möjliga marginal klarade vi oss även från att vatten skulle strömma in genom nedfarterna till stranden, vid Stora Bron och Sopebrovägen 🙂

Detta har gjort att man idag kan spela på vår bana.

Vinterns stormar har tyvärr gjort att inloppet till Slusan har slammat igen, men så fort kommunen har rensat där kan vi börja släppa ut vatten så att banan kan torka upp…

Swinga lugnt

Vattenstånd Skanör

Vy i strandlinjen…

Vy innanför dämmet +35, med +130 utanför…

Vy utanför dämmet +130, med +35 innanför…