Fram till mitten av maj lägger vi ner en ny bevattningsanläggning. Vi garanterar inte 18 hål öppna under tiden. Se mer info i klubbhuset.

Lägesförbättring på den finklippta delen. Se mer info på anslagstavlan vid första tee eller i klubbhuset.

Ta med sandpåse ut på banan, laga uppslagen torva på fairways och nedslagsmärken på greenerna. Tack på förhand.

OBS ! Var uppmärksam på att vi har en del öppna hål i marken p g a bevattningen…

Vid frost är det absolut förbud att beträda banan och lika så puttinggreen, vilket kan orsaka skador långt in på våren… 

Se länk vad som händer vid frost: https://www.svenskgolf.se/artiklar/spela/20101028/banan-kan-skadas-vid-spel-pa-frost/

Tänk på att vid tät dimma är det absolut förbud att spela, 200 meter fri sikt gäller. Vi ska vara rädda om varandra!

Drivingrangen är öppen.

Kiosken på hål 8 är stängd tillsvidare.