Information ny bevattningsanläggning

Info – Ny bevattningsanläggning 2023-09-22

Nästa vecka arbete med stamledning längs 16:e hålet.

Denna vecka har vi bl.a. plöjt ner stamledning på hål 13 och grävt ner stamledning på västra sidan av rangen. Vi kommer att använda grävmaskin för stamledningar under nästa vecka p.g.a. ”ledningsplogen” behöver repareras.

På måndag, och resten av veckan, fortsätter arbetet med stamledning längs 16:e hålet mot banvallen.
Vi räknar inte med att behöva stänga hål 16 för spel, men vi ber er att vara uppmärksamma när ni passerar arbetet och sök ögonkontakt med killarna…

Beroende på hur detta arbete fortskrider kommer nästa fas att bestämmas i början på nästa vecka, håll utkik på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan.

Trevlig helg
Bankommittén

Info – Ny bevattningsanläggning 2023-09-15

Denna vecka har vi bl.a. plöjt ner stamledning på hål 15, och som ni kan se på bilden medför detta inga större skador på banan.

Nästa vecka fortsätter detta arbete på hål 13, varför vi ber er vara uppmärksamma när ni passerar plogen, håll ögonkontakt med killarna…

Beroende på hur detta arbete fortskrider kommer nästa fas att bestämmas i början på nästa vecka, håll utkik på anslagstavlan i klubbhuset, och på hemsidan…

Trevlig helg
Bankommittén

Projektstart 2023-09-08

Från och med nästa vecka kommer våra anläggare för att påbörja arbetet med vår nya bevattningsanläggning.

Nästa vecka blir det etablering och vi börjar vid drivingrangen, inga hål kommer att påverkas.

Vi kommer framöver även att lägga upp all information på hemsidan, länk kommer att skickas ut nästa vecka.

Trevlig helg!
Bankommittén