Information ny bevattningsanläggning

Info – Ny bevattningsanläggning 2024-02-15

Arbetet med plogning av ledningar är åter igång, och nu är man även i full gång med att sätta ut spridare runt om på banan. Vi ber er att vara uppmärksamma när ni passerar arbetet och sök gärna ögonkontakt med killarna och var försiktiga då vi nu har många öppna hål runt om på banan.

Bankommittén

Info – Ny bevattningsanläggning 2024-01-30

Arbetet med stamledningen är åter igång efter att tjälen har släppt. Arbete pågår på hål 7, 8 och 9. Vi ber er att vara uppmärksamma när ni passerar arbetet och sök gärna ögonkontakt med killarna

Bankommittén

Info – Ny bevattningsanläggning 2023-12-18

För tillfället jobbar vi med att försöka ploga ner nya vattenslangar på hål 4, 15 och 16.

Info – Ny bevattningsanläggning 2023-12-08

Vi försöker nu ploga ner nya vattenslangar runt om på banan.

Info – Ny bevattningsanläggning 2023-11-30

Arbetet står f n still p g a vinterväderlek.

Bankkommittén

Info – Ny bevattningsanläggning 2023-11-27

Denna vecka fortskrider arbetet med stamledningarna.

På grund av högt grundvatten och mycket vatten på banan så kommer arbetet att ske på de hål som inte ligger under vatten.

Arbete pågår på 18:e greenområde och det innebär att man får inte spela in mot greenområdet.

Tack för visad hänsyn.

Bankkommittén

Info – Ny bevattningsanläggning 2023-10-30

Nu slutför vi arbetet med stamledningarna och bygger samman dem med pumphuset.

Vissa inskränkningar kommer att förekomma på hål 1, 2 och 18, se anvisningar i receptionen.

Bankkommittén

Info – Ny bevattningsanläggning 2023-10-23

Denna vecka kommer vi att slutföra arbetet med stamledningen längs hål 1 och 2 (eventuellt 18).

Inskränkningar i spelet på hål 1 och 2 (18) kommer att förekomma, se anvisningar i receptionen.

Från mitten av veckan kommer eventuellt nya besked för slutet av veckan…

Bankommittén

Info – Ny bevattningsanläggning 2023-10-16

Denna vecka kommer vi att fortsätta med stamledningen på Drivingrangen och längs hål 1.

Dessutom kommer vi göra klart arbetet med stamledningen längs hål 13, 15 & 16.
Vi räknar inte med att behöva stänga några hål för spel, men vi ber er att vara uppmärksamma när ni passerar arbetet och sök ögonkontakt med killarna.

Bankkommittén

Info – Ny bevattningsanläggning 2023-10-09

På måndag kommer vi att fortsätta med stamledningen på Drivingrangen.

När detta är klart fortsätter arbetet med stamledningen längs hål 13, 15 & 16.
Vi räknar inte med att behöva stänga dessa hål för spel, men vi ber er att vara uppmärksamma när ni passerar arbetet och sök ögonkontakt med killarna.

Bankkommittén

Info – Ny bevattningsanläggning 2023-10-02

Måndag, tisdag och eventuellt onsdag fortsätter arbetet med stamledningen längs hål 13, 15 och 16. Vi räknar inte med att behöva stänga dessa hål för spel, men vi ber er att vara uppmärksamma när ni passerar arbetet och sök gärna ögonkontakt med killarna.

Resten av veckan kommer vi att fortsätta med stamledningen på Drivingrangen.

Bankommittén

Info – Ny bevattningsanläggning 2023-09-25

Denna vecka arbete med stamledning längs 16:e hålet.

Denna vecka har vi bl.a. plöjt ner stamledning på hål 13 och grävt ner stamledning på västra sidan av rangen. Vi kommer att använda grävmaskin för stamledningar under nästa vecka p.g.a. ”ledningsplogen” behöver repareras.

På måndag, och resten av veckan, fortsätter arbetet med stamledning längs 16:e hålet mot banvallen.
Vi räknar inte med att behöva stänga hål 16 för spel, men vi ber er att vara uppmärksamma när ni passerar arbetet och sök ögonkontakt med killarna…

Beroende på hur detta arbete fortskrider kommer nästa fas att bestämmas i början på nästa vecka, håll utkik på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan.

Bankommittén

Info – Ny bevattningsanläggning 2023-09-18

Denna vecka har vi bl.a. plöjt ner stamledning på hål 15, och som ni kan se på bilden medför detta inga större skador på banan.

Nästa vecka fortsätter detta arbete på hål 13, varför vi ber er vara uppmärksamma när ni passerar plogen, håll ögonkontakt med killarna…

Beroende på hur detta arbete fortskrider kommer nästa fas att bestämmas i början på nästa vecka, håll utkik på anslagstavlan i klubbhuset, och på hemsidan…

Bankommittén

Projektstart 2023-09-11

Från och med denna vecka kommer våra anläggare för att påbörja arbetet med vår nya bevattningsanläggning.

Nästa vecka blir det etablering och vi börjar vid drivingrangen, inga hål kommer att påverkas.

Vi kommer framöver även att lägga upp all information på hemsidan, länk kommer att skickas ut nästa vecka.

Bankommittén