Nils-Erik Anderssons Bogeypokal

Vandringspriset är skänkt till minne av Nils-Erik Andersson, hedersmedlem sedan 1981. Nils-Erik var ordförande i FlGK i 28 år, 1953-1980. Under sina mer än 70 aktiva golf-år var han Flommen trogen. Nils-Erik, även kallad Lill-Flommen, tog sig tillsammans med sin storebror Thore (Stor-Flommen) fram till semifinal i Svenska Internationella Golfmästerkskapet 1946 och satte Flommen på Sveriges golfkarta.

Vandringspriset är ett pris i partävling med handicap och kan endast vinnas av medlem.

(foto: Teija Gärtner)

2015 Johan och Rasmus Lundqvist 46 p
2016 Marie och Jan Hallbeck 48 p
2017 Bo och Henrik Persson 41 p
2018 Richard Nilsson & Rikard Persson 51 p
2019 Petra Lundkvist & Rickard Nilsson 23 p Spel 9 hål
2020 Inställd p.g.a Covid-19
2021 –
2022 Annelie och Mats Larsén 44 p
2023 Philip Svensson & Fredrik Rubin, 44 p