KM H75

Ytterligare en KM-klass – Äldre Veteraner – infördes 1993. Normalt går denna tävling över 18 hål men under det nya millenniets första år var det 36 hål som gällde. Ralph Gyse har sex (6) titlar och Åke Bergkvist har den lägsta scoren med 75 slag som han uppnådde vid 79 års ålder.

1993 Ove Kristersson 92
1994 Harald Strandberg 106
1995-96 ingen tävling
1997 Stig Kristersson 93
1998 Vidar Pålsson 94
1999 Jakob Perlman 92

2000 Åke Bergkvist 162
2001 Åke Bergkvist 77
2002 Nils-Erik Andersson 85
2003 Åke Bergkvist 77
2004 Åke Bergkvist 75
2005 Nils-Erik Andersson 86
2006 Ralph Gyse 81
2007 –
2008 Ralph Gyse 80
2009 Ralph Gyse 81

2010 Ralph Gyse 88
2011 –
2012 Ralph Gyse 81
2013 Ralph Gyse 79
2014 Inge Göransson 90
2015 Ralph Gyse 82
2016 –
2017 Olle Lindgren 83
2018 Lars Åström 72
2019 Tommy Odeborn 82

2020 Håkan Lindberg 83
2021 Håkan Lindberg 73
2022 Hans Hörlin 82
2023 Håkan Lindberg 82