KM H35/H22

KM H 35 är en ung klass i dubbel bemärkelse. Ola Bjerstedt har fyra (4) KM-titlar. Joakim Nilsson svarar för den bästa scoren (144) från 2002. Spel från vit tee.

Från och med år 2018 följer vi Skånes Golfförbundets klassindelningar för herrar. Det innebär att klass H35 har ersatts med klass H22 år 2018.

1994 Staffan Antin 162
1995-96 Ingen tävling
1997 Staffan Antin 150
1998 Staffan Antin 151
1999 Jan Hagbrand 152

2000 Tommy Eriksson 150
2001 Tommy Eriksson 319 (72 hål)
2002 Joakim Nilsson 144
2003 Tommy Eriksson 153
2004 Joakim Nilsson 148
2005
2006 Bo Lüddeckens 159
2007 Bo Lüddeckens 168
2008 Peter Kjellker 163
2009 Ola Bjerstedt 148

2010 Ola Bjerstedt 159
2011 Henrik Lindal 121 särspel (27 hål)
2012 Ola Bjerstedt 149
2013 Ola Bjerstedt 146
2014 Jonas Myllenberg 156
2015 Ola Bjerstedt 148
2016 Christoffer Ekelund 167
2017
2018 Klass H35 har ersatts med klass H22
2018 Patrik Andersson 117 27 hål
2019 Gustaf Fransson 159 36 hål

2020 Fredrik Niléhn 142 36 hål
2021 Peter Herslow 156 36 hål
2022 Carl-Henrik Landrup 151 36 hål