KM D60

1995 Britt Satz 198
?
2008 Eva Ståhlberg 182
2013 Eva Ståhlberg 186 särspel 1:a hål
2014 –
2015 Kerstin Romberg 201
2016 –
2017 –
2018 Eva Blomqvist 93
2019 Susanne Rosenqvist 197 36 hål

2020 Susanne Rosenqvist 92 18 hål
2021 Susanne Rosenqvist 91 18 hål
2022 Ingela Skanby 89 18 hål