KM D60

1995 Britt Satz 198
?
2008 Eva Ståhlberg 182
2013 Eva Ståhlberg 186 särspel 1:a hål
2014 –
2015 Kerstin Romberg 201
2016 –
2017 –
2018 Eva Blomqvist 93
2019 Susanne Rosenqvist 197 36 hål

2020 Susanne Rosenqvist 92 18 hål
2021 Susanne Rosenqvist 91 18 hål
2022 Ingela Skanby 89 18 hål
2023 Ann Szieger 99 18 hål