KM D50

Kategori-KM damer har tyvärr haft svårt att etablera sig. Startfälten har varit små och många gånger har tävlingen ställts in eller slagits samman till en klass pga lågt deltagarintresse. Klass D 50 har spelats flest gånger. Karin Hansson har fyra (4) titlar och Monica Gimre-Kjellker den lägsta scoren med 163 slag.

1980 Magda Helgeman 181
1981 Ruth Åhlund 179
1982 Sonja Kristersson 182
1983-90 ingen tävling

1991 Karin Hansson 88 18 hål
1992 Karin Hansson 86 18 hål
1993 Karin Hansson 176
1994 Karin Hansson 187
1995-97 ingen tävling
1998 Ulla Lundkvist 178
1999 Grethe Bertilsson 172

2000 ingen tävling
2001 Ulla Lundkvist 185
2002 Grethe Bertilsson 169
2003 ingen tävling
2004 ingen tävling
2005 Lisbeth Liliengren 198
2006 ingen tävling
2007 ingen tävling
2008 spelades endast D 60
2009 spelades endast D 40

2010 spelades endast D 40
2011 Eva Ståhlberg 96 18 hål
2012 Monica Gimre-Kjellker 163
2013 spelades endast D 60
2014 Eva Ståhlberg 194
2015
2016 –
2017 Annelie Larsén 211
2018 Karin Melander 97 18 hål
2019 –

2020 Annelie Larsén 92 18 hål
2021 Annika Wallenborg Schoop 82 18 hål
2022 Catharina Månsson 75 18 hål
2023 Annika Wallenborg Schoop  86 18 hål